Umowa przewozu osób

Podpisując umowę wynajmu autokaru z firmą transportową, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów.

  • Po pierwsze, umowa musi zawierać datę i nazwę miejscowości, w której została zawarta.
  • Umowa musi zawierać pełne dane firmowe przewoźnika oraz pełne dane zleceniodawcy.
  • Ponadto umowa musi zawierać markę, rok produkcji i numer rejestracyjny wynajmowanego pojazdu, daty wynajęcia. Dodatkowo musi się pojawić informacja dotycząca ustaleń w sprawie wynagrodzenia dla wynajmującego. Bardzo często jest informacja dotycząca zaliczki.

Aby zabezpieczyć obie strony, w umowach znajduje się często również paragraf, który mówi o tym, że w przypadku spraw nieuregulowanych umową, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego.

Call Now Button